PUSAT KEGIATAN GURU PERTANG

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

Baru-baru ini, PKG Pertang telah memulakan proses Penyelenggaraan Peralatan ICT yang ada di sekolah. Dari pemerhatian melalui beberapa pemantauan, kami mendapati terdapat beberapa sekolah yang masih gagal untuk mengikuti dan memenuhi pelbagai proses dokumentasi pengurusan Aset Alih kerajaan. Untuk itu, di sini kami ingin memuat naik bahan-bahan berkaitan dengan Pengurusan Aset Alih Kerajaan untuk kegunaan semua sekolah.  Diharapkan bahan-bahan yang diberikan ini dapat membantu pihak sekolah khususnya Guru Penyelaras ICT dalam pengurusan Aset Alih Kerajaan.

Bahan-bahan untuk dimuat turun.

1. Pekeliling

KEMENTERIAN KEWANGANPEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2007 – Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan


2. Jenis bahan Power Point

a. Power Point Taklimat Penguruhan Aset Bab A – Bab F

b. Power Point Taklimat Pengurusan Stor

c. Power Point Taklimat Stor dan Aset

d. Power Point Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

3. Borang-borang berkaitan Pengurusan Aset Alih (KEW-PA)

3.1      KEW.PA-1 (Borang Laporan Penerimaan Aset Alih)

3.2      KEW.PA-2 (Daftar Harta Modal)

3.3      KEW.PA-3 (Daftar Inventory)

3.4      KEW.PA-4 Senarai Daftar Harta Modal

3.5      KEW.PA-5 Senarai Daftar INVENTORI

3.6      KEW.PA-6 (Daftar Pergerakan Harta Modal)

3.7      KEW.PA-7 (Senarai Aset Di Lokasi)

3.8      KEW.PA-8 Laporan Tahunan Harta Modal dan INVENTORI

3.9      KEW.PA-9 Borang Aduan Kerosakan Aset Alih

3.10   KEW.PA-10 Laporan Pemeriksaan Harta Modal

3.11    KEW.PA-11 Laporan Pemeriksaan Inventori

3.12    KEW.PA-12 Sijil Tahunan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

3.13    KEW.PA-13 Senarai Aset Memerlukan Penyelenggaraan

3.14    KEW.PA-14 Daftar Penyelenggaraan Harta Modal

3.15    KEW.PA-15 Surat Pelantikan Lembaga Pemeriksa Pelupusan A

3.16    KEW.PA-16 Perakuan Pelupusan @ PEP

3.17    KEW.PA-17 Laporan Lembaga Pemeriksa

3.18    KEW.PA-18 Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih

3.19    KEW.PA-19 Sijil Pelupusan Aset Alih

3.20   KEW.PA-20 Laporan Tahunan Pelupusan Aset

3.21    KEW.PA-21 Kenyataan Tawaran Tender Pelupusan Aset Alih

3.22    KEW.PA-22 Borang Tender Pelupusan Aset Alih

3.23    KEW.PA-23 Jadual Tender Pelupusan Aset Alih

3.24     KEW.PA-24 Kenyataan Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih

3.25     KEW.PA-25 Borang Sebutharga Pelupusan Aset Alih

3.26     KEW.PA-26 Jadual Sebutharga Pelupusan Aset Alih

3.27    KEW.PA-27 Kenyataan Jualan Lelong aset Alih

3.28    KEW.PA-28 Laporan Awal Kehilangan Aset Alih

3.29    KEW.PA-29 Surat Pelantikan Jawatankuasa Penyiasat bagi Kerajaan

3.30    KEW.PA-30 Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih

3.31     KEW.PA-31 Sijil Hapus Kira Aset Alih

3.32    KEW.PA-32 Laporan Tindakan Surcaj Tatatertib

4. Buku Panduan Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA)

Leave a Comment